Περιβαλλοντική Πολιτική

Η διοίκηση και το προσωπικό του ξενοδοχείου TUI Magic Life Candia Maris, γνωρίζοντας την άρρηκτη σχέση μεταξύ τουρισμού & περιβάλλοντος συνεχίζει ένα έργο πολύ σημαντικό τόσο για την τοπική κοινωνία όσο και γενικότερα για το περιβάλλον.

Το ξενοδοχείο μας και εμείς που εργαζόμαστε σε αυτό δεσμευόμαστε:

 • Να εφαρμόσουμε ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές στη σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία του ξενοδοχείου μας
 • Να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη και την ενσωμάτωση αειφόρων τεχνολογιών
 • Να καταβάλλουμε προσπάθειες ώστε να μειώσουμε τη χρήση νερού και ενέργειας, καθώς και να χρησιμοποιούμε εκ νέου και να ανακυκλώνουμε πόρους που καταναλώνονται κατά τη δραστηριοποίησή μας, όπου αυτό είναι εφικτό.
 • Να συμπεριλάβουμε τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές και τους εργολάβους μας στην προσπάθειά μας να προστατεύσουμε το περιβάλλον.
 • Να παράσχουμε την κατάρτιση και τους πόρους που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων μας
 • Να παρακολουθούμε, να καταγράφουμε και να συντάσσουμε αναφορές για την περιβαλλοντική μας απόδοση σε τακτική βάση και να λαμβάνουμε επιχειρηματικές αποφάσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τις δεσμεύσεις αυτές.
 • Να γνωστοποιούμε τις πολιτικές, τις πρακτικές και τα προγράμματά μας σε όλους τους εταίρους μας.

Έτσι λοιπόν στοχεύουμε:

 • Την προστασία της παραλίας και της ποιότητας των νερών της
 • Συνεργασία με τους τοπικούς φορείς με στόχο την διατήρηση του φυσικού κάλους της περιοχής
 • Συστηματική ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού, γυαλιού, λαδιών και ηλεκτρονικών συσκευών.
 • Πραγματοποίηση δράσεων  της Ομάδας Green Team του ξενοδοχείου που σαν στόχο έχει να βοηθήσει εθελοντικά στον καθαρισμό ακτών και περιοχών γενικότερα της περιοχής
 • Μείωση κατανάλωσης νερού και ενέργειας όσο αυτό είναι εφικτό.