Συνοψη

Χωροι Εκδηλώσες  – Χωρητικότητες

 
BanquetCocktailClassroomTheatreU-shapeBoardroom
Απόλλων 140 250 120 200 50 40
Μίνως + coffee break 446 900 450 700 - -
Μίνως 410 850 390 600 120 100
Μίνως Δυτική 270 700 220 380 80 70
Μίνως
Ανατολική
120 250 90 140 40 38
Πασιφάη 130 250 140 180 50 45
Πασιφάη Δυτική 60 130 50 70 30 26
Πασιφάη Ανατολική 60 130 50 70 30 26
Αριάδνη - - 20 35 15 14
Φαίδρα - - 20 35 15 14
ΕΣΠΑ