Αλληλεπίδραση με τον Τοπικό πληθυσμό

 

Cooperation with the local community

Έχοντας πάντα ως κύριο στόχο την προσφορά στην τοπική κοινότητα, το TUI Magic Life Candia Marisαπασχόλησε και εκπαίδευσε, κατά τη  διάρκεια του 2014, 130 τοπικούς εργαζόμενους (99,23%), συμβάλλοντας  κατά αυτόν τον τρόπο στην επαγγελματική κατάρτιση και στη δια βίου μάθησή τους. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο, έδωσε δυναμικό παρόν στην τοπική κοινωνία,  προσφέροντας συνολικά  1.624.540,23 ευρώ.

Το 2014 συνεχίσαμε να ενσωματώνουμε βασικές αρχές τοπικής απασχόλησης ενισχύοντας της Κοινωνική οικονομία, την Τοπική διάσταση, την Εταιρικότητα, τη Συνεργατικότητα και την απαραίτητη Προσέγγιση από τη βάση στην κορυφή, ώστε να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ως μια τοπικά εξελισσόμενη ομάδα.

Κατά την διάρκεια της χρονιάς οι εργαζόμενοι είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά σεμινάρια, ώστε να ενδυναμώσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητές τους, ή να αναπτύξουν καινούργιες. Κατά αυτόν τον τρόπο παρακολούθησαν  εκπαίδευση καταπολέμησης πυρκαγιάς, εκπαίδευση αξιολόγησης, εκπαίδευση NLP Business Practioner, εκπαίδευση εκμάθησης Γερμανικής γλώσσας, αλλά και εκπαίδευση CCNA RS και CISCO.

Επιπλέον, το TUI Magic Life Candia Maris προχώρησε σε δημιουργία συνεργασιών με φοιτητές διαφόρων σχολών και τμημάτων, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε νέους επαγγελματίες να αποκτήσουν την προαπαιτούμενη εμπειρία για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης σταδιοδρομίας.  Οι σχολές με τις οποίες υπήρξε συνεργασία ήταν οι ΟΤΕΚ/ΕΠΑΣ, ΙΕΚ Αιχμή, η Hotelier. Το αποτέλεσμα ήταν να εξετελέσουν, συνολικά, δεκατέσσερις (14) φοιτητές/φοιτήτριες την πρακτική τους άσκηση στα διάφορα τμήματα του ξενοδοχείου.

Cooperation with the local community

Τέλος, με γνώμονα τους κανόνες εργασιακών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το TUI Magic Life Candia Maris προσέφερε επιπλέον στους εργαζομένους του δωρεάν σίτιση, στολές, και επίδομα σύνταξης, καθώς επίσης κάποιες επιπρόσθετες υπηρεσίες ως κίνητρα (δώρο γάμου, ειδικές τιμές για φίλους και οικογένεια και βράβευση υπαλλήλου του μήνα).

 

ΕΣΠΑ