Πολιτικές Υγείας και Ασφάλειας

Γενικές Αρχές Υγιεινής

Προκειμένου να διαφυλαχθεί η υγεία των πελατών και των εργαζομένων, ο εργαζόμενος οφείλει να ακολουθεί πιστά τους παρακάτω κανόνες υγιεινής:

 • Πλύσιμο χεριών μετά τη χρήση χημικών, την προετοιμασία κρέατος, το μάζεμα βρώμικων πιάτων, τη χρήση της τουαλέτας, την αποκομιδή σκουπιδιών κ.α.
 • Καλό πλύσιμο χεριών πριν την επεξεργασία τροφίμων.
 • Καθημερινή ατομική καθαριότητα.
 • Χρήση ειδικών σκούφων και γαντιών κατά την παρασκευή τροφίμων.
 • Τακτικό και καλό καθαρισμό των επιφανειών εργασίας όπως κοινόχρηστοι υπολογιστές, τηλέφωνα, επιφάνειες κουζίνας κ.α.
 • Να τηρούν τα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας.

 

Γενικές Αρχές Ασφάλειας

Η διατήρηση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας. Κάθε εργαζόμενος οφείλει να παρακολουθεί ανελλιπώς τις εκπαιδεύσεις σε θέματα ασφαλείας και να τηρεί πιστά τους κανονισμούς ασφαλείας. Σε περίπτωση κινδύνου, ο εργαζόμενος θα πρέπει να επικοινωνήσει ΑΜΕΣΑ με τη Reception και το Τμήμα Ασφαλείας του Ξενοδοχείου και να δηλώσει το όνομα και την ακριβή τοποθεσία του.

Οι παρακάτω κανόνες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται πιστά από όλους τους εργαζομένους:

 • Να γνωρίζει καλά τα μηχανήματα και τις συσκευές που χρησιμοποιεί, ώστε να αποφεύγει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή ατυχήματα.
 • Να χρησιμοποιεί πάντοτε τον απαιτούμενο προστατευτικό εξοπλισμό.
 • Να φροντίζει να απενεργοποιεί όλες τις ηλεκτρικές συσκευές κατά την αποχώρησή του από το πόστο του και να μην επιτρέπει τη χρήση τους από ανειδίκευτα άτομα.
 • Να απομακρύνει από το χώρο εργασίας υλικά που μπορεί να προκαλέσουν ατύχημα (σπασμένα γυαλιά, λάδια και νερά στο πάτωμα κ.τ.λ.)
 • Να μην πετά αποτσίγαρα και στάχτες σε κάδους απορριμμάτων.
 • Να μην καπνίζει στο χώρο εργασίας ή στα ασανσέρ.
 • Να ακολουθεί τις οδηγίες και τις υποδείξεις του προϊσταμένου του.
 • Να διατηρεί τις εξόδους κινδύνου ξεκλείδωτες.
ΕΣΠΑ