Πολιτική Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

Τα ανθρώπινα δικαιώματα βασίζονται στην αρχή του σεβασμού του ατόμου και είναι οικουμενικά. Μας προστατεύουν, ενώ παράλληλα μας υποδεικνύουν πώς να συμπεριφερόμαστε στον συνάδελφό μας επιφορτίζοντάς μας με το χρέος να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Η βασική θεώρησή τους είναι ότι κάθε άτομο είναι ένα ον που αξίζει να του συμπεριφέρονται με αξιοπρέπεια.

Στο TUI Magic Life Candia Maris αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε το δικαίωμα στη  διαφορετικότητα μη κάνοντας διακρίσεις και διαφυλάττουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προωθούμε  την ισότητα τόσο των εργαζομένων στον χώρο εργασίας όσο και των ευκαιριών σταδιοδρομίας και πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Σεβόμαστε την παρουσία του κάθε εργαζομένου χωριστά πίσω από την επιτυχία της επιχείρησης.

Ενδεικτικά αναφέρουμε παρακάτω τρόπους με τους οποίους διαφυλάττουμε στην πράξη τα ανθρώπινα δικαιώματα:

  • Δεν απασχολούμε παιδιά και αν απασχολήσουμε ανήλικους 15 έως 18 ετών το κάνουμε σε απόλυτη συμμόρφωση με τις διατάξεις του εργατικού δικαίου.
  • Οι εργαζόμενοί μας μπορούν ελεύθερα να είναι μέλη του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου.
  • Δεν κάνουμε διακρίσεις (βάσει φύλου, χρώματος, εθνικότητας, θρησκείας, ηλικίας, κλπ.) σε κανένα στάδιο προσέλκυσης προσωπικού, επιλογής προσωπικού ή στις προαγωγές και αμοιβές. Γίνεται ετήσια αξιολόγηση προσωπικού και όλες οι λειτουργίες Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού γίνονται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, ήτοι τυπικών προσόντων, εμπειρίας, γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και απόδοσης.
  • Συμμορφωνόμαστε με τις διατάξεις Εργατικού Δικαίου που διασφαλίζουν ένα υγιεινό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και τηρούμε τις διατάξεις που αναφέρονται στον Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας ελαχιστοποιώντας έτσι την πιθανότητα εργατικών ατυχημάτων και την έκθεση σε επικίνδυνους για την υγεία των εργαζομένων παράγοντες.
ΕΣΠΑ