Πολιτική Αγορών

Στο TUI Magic Life Candia Maris έχουμε πλήρη επίγνωση της ανάγκης μας να υποστηρίξουμε και να προωθήσουμε τα τοπικά προϊόντα διασφαλίζοντας παράλληλα τα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας για τους πελάτες μας. Μέσα από την αγορά των τοπικών προϊόντων το TUI Magic Life Candia Maris βρίσκεται υποστηρίζει μικρότερες τοπικές εταιρίες και γεωργούς, παρέχει στήριξη στην τοπική οικονομία και επιτρέπει στους επισκέπτες του να δοκιμάσουν τα υψηλής ποιότητας προϊόντα που προσφέρει η περιοχή. Μέσα από την αγορά τοπικών προϊόντων βοηθάμε επίσης στη μείωση εκπομπών CO2 και το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα σε σύγκριση με εκείνη από τη μεταφορά των προϊόντων από διεθνείς προορισμούς.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση νέου ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οι προμήθειες πρέπει να πραγματοποιούνται, πέρα από το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς, και με βάση την μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση του εν λόγω εξοπλισμού.

Ως εκ τούτου, το κριτήριο της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης αποτελεί συμπληρωματικό και αναπόσπαστο κριτήριο για την οποιαδήποτε αγορά νέου εξοπλισμού (ηλεκτρονικού, ηλεκτρολογικού).

Αναφορικά με τις υπόλοιπες αγορές του ξενοδοχείου, παράλληλα με την το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς, οι αγορές προσανατολίζονται σε προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον.

ΕΣΠΑ